Ogród jest miejscem, w którym odpoczywamy, relaksujemy się po ciężkim dniu. Przy zakładaniu naszego wymarzonego ogrodu pamiętajmy, że powinien łączyć w sobie elementy piękna i funkcjonalności. Projektowanie ogrodów zaczynamy od podziału na określone strefy – wypoczynkową, rekreacyjną, reprezentacyjną. Kolejnym etapem jest dobór roślinności a co za tym idzie zaprojektowanie systemów które będą je nawadniały. Dzięki prawidłowo zaprojektowanym systemom nawadniania ogrodu oszczędzamy do 50% wody w porównaniu do podlewania ręcznego a przede wszystkim cenny czas…

Zieleń ogrodowa najczęściej cierpi na niedobory wody w okresach letnich. Nawet przy dużych opadach atmosferycznych niedobór wody może być spowodowany utrudnionym przenikaniem wód do gleby. Optymalna jest sytuacja, gdy woda doprowadzana jest bezpośrednio do strefy najliczniejszych korzeni. Dlatego stosowanie systemów nawadniających jest najlepszym rozwiązaniem. Przy doborze instalacji należy wziąć pod uwagę rodzaj nawadnianej gleby. Typy lekkie mają lepszą przepuszczalność niż gleby ciężkie. Innym aspektem będzie prędkość wiązania wody w glebie oraz głębokość na jaką będziemy nawadniać.

Urządzenia nawadniające składają się z trzech rodzajów grup elementów. Należą do nich:

– urządzenia nawadniające różnego typu;

– sieć przewodów doprowadzających wodę i łącząca poszczególne elementy;

– elektrozawory i elektryczne urządzenia sterujące.

Tak wyposażona instalacja gotowa jest do zdalnego podlewania naszego ogrodu. Odpowiedni dobór zraszaczy zapewni dostateczne nawodnienie całej szaty roślinnej. Wśród podstawowych typów zraszaczy znaleźć możemy:

Zraszacze stałe

Dzięki zastosowaniu odpowiednich dysz formułują strugę wody w stałym kształcie. Jest to najczęściej koło lub wycinek koła; rzadziej kwadrat lub prostokąt. Zaopatrzone są w wkręt regulacyjny ilości wypływającej wody, dzięki temu można zmieniać o około 50% powierzchnię pola zraszania zachowując jednocześnie jego kształt. Ponadto posiadają wbudowany filtr zapobiegający zatykaniu dyszy. Pracują już od ciśnienia 1-2 bary.

Zraszacze stałe mogą być:

– niewynurzalne – montowane w całości nad ziemią na sztywnej rurce, dlatego należy maskować je wyższą roślinnością np.: grupą krzewów.

– wynurzane – ukryte są w zakopanej w ziemi obudowie, wynurzają się tylko w momencie pracy pod wpływem ciśnienia wody. Zraszacze wynurzane mogą być:

+ wysokie – dysza wynurza się 30 cm nad ziemię. Stosowane są w rabatach lub kępach krzewów.

+ niskie – montowane są równo na poziomie gruntu i wysuwają się zaledwie na 10 cm. Stosowane do podlewania trawników.

Zraszacze ruchome

W odróżnieniu od zraszaczy stałych istnieje możliwość ustawnie zakresu nawadnianej powierzchni od 0 – 360˚. Ze względu na duży zakres działania stosowane są najczęściej do podlewania trawników. Posiadają najczęściej dwa rodzaje mechanizmów wymuszających obrót wokół własnej osi. Wyróżniamy mechanizm młoteczkowy i turbinowy. Te drugie pracują jednak znacznie ciszejponadto mogą posiadać ciśnieniową kompensację wypływu cieczy, co zapewnia jednakową wydajność zraszaczy montowanych na długich przewodach. Zraszacze z mechanizmem turbinowym są częściej stosowane przy projektowaniu sieci nawadniających ponieważ pracują przy ciśnieniu od 2,5 do 6 bar, mają wydajność od 0,15 – 1,8 m³ a promień podlewania wynosi od 6,5 do 14m.

Urządzenia kropkujące

To linia kroplująca wykonana z tworzywa o przekroju 16-20 mm z umieszczonymi wewnątrz w regularnych odstępach wkładkami – kapilarnymi labiryntami dozującymi ilość przepływającej wody. Stosowana jest najczęściej do podlewania żywopłotów lub rabat. Zakopywana jest tuż pod powierzchnią ziemi lub przykrywana korą lub żwirem.

Minilinie kropkujące

W odróżnieniu od urządzeń kropkujących w miniliniach możemy samodzielnie określić miejsce w których będzie wypływała woda.

Mikrozraszacze

Są to bardzo małe urządzenia, wkłuwane w przewód zasilający. Rozpylają one wodę na bardzo małe krople, tworząc mgłę. Mikrozraszacze mogą pracować w na niskich ciśnieniach, zużywają mało wody, są niedrogie i łatwe w montażu, ale niestety mało trwałe.

Mając już odpowiednie narzędzia nawadniające postarajmy się teraz doprowadzić do nich wodę. Możemy zrobić to w jeden z przedstawionych niżej sposobów:

– za pomocą urządzeń hydroforowych czerpiących najczęściej wodę ze studni różnego rodzaju;

– za pomocą wodociągów – zaopatruję on w wodę większą liczbę mieszkańców i zasadniczo nie mamy wpływu na jego wydajność i ciśnienie;

– za pomocą pomp – napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowymi w zależności od dostępności źródeł energii.

Projektowanie systemów nawadniających

Ważnym elementem przy projektowaniu systemów nawadniających wydajność domowej instalacji wodociągowej – czyli inaczej mówiąc ile wody w danym czasie i przy zapewnionym stabilnym ciśnieniu mamy do dyspozycji do zasilania naszego systemu. Należy określić teren na którym ma się znajdować instalacja nawadniająca i w wizualizacji nanieść na niego najważniejsze elementy architektoniczne. Na planie rozmieszczamy urządzenia tak, aby cały ogród został pokryty polami działania zraszaczy, mikrozraszaczy, lub linii kroplujących. Następnie urządzenia te grupuje się w sekcje, które równomiernie i w zależności od potrzeb podlewają ogród. W każdej z nich powinien się znaleźć tylko jeden rodzaj urządzenia tj: tylko zraszacze stałe, ruchome lub linie kroplujące. Jest to istotne, ponieważ różnią się one między sobą wydajnością wody, a co z tym się wiąże koniecznym czasem pracy. Wskazane jest też rozdzielenie na osobne sekcje urządzeń jednego rodzaju, lecz podlewające rośliny o różnych wymaganiach wodnych. Po podzieleniu instalacji na sekcje konieczne jest obliczenie wydatku wody całej planowanej sekcji i porównanie go z możliwością instalacji domowej. Często okazuje się, że aby zapewnić poprawną pracę urządzeń niektóre sekcje trzeba jeszcze podzielić na mniejsze. Ostatnim etapem jest układanie przewodów. Należy pamiętać że wszystkie powinny być ułożone na jednakowej głębokości, tak aby zachowany był jeden poziom. Na zimę spuszczamy wodę z instalacji dlatego też głębokość jej ułożenia jest sprawą drugoplanową, jednak przy zakładaniu nowej instalacji proponowana jest głębokość 30 cm zaś w przypadku zieleni istniejących murawę należy przeciąć i umieścić przewód na głębokości 4 -5 cm. Dla prawidłowego drenażu niektóre elementy sieci instalacyjnej należy wysypać żwirem.

Prawidłowo zaprojektowaną i wykonana sieć nawadniającą należy również przygotować do warunków zimowych. W czasie jak pojawiają się pierwsze przygruntowe przymrozki należy opróżnić sieć nawadniającą. Może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie grawitacji, przy drugim zaś niezbędne będzie urządzenie, które umożliwi przedmuchanie sprężonym powietrzem. Owszem, w centrach ogrodniczych, również w Warszawie, dostępne są zraszacze i dysze mrozoodporne, jednak jest to element instalacji stosowany sporadycznie.

Wraz z projektowaniem ogrodu nieodzownie łączy się zakładanie sieci nawadniającej. W ten sposób odpowiednio pielęgnowana roślinność będzie zdobiła nasze przydomowe zacisze a dzięki pełnej automatyzacji systemu pozwoli na wygospodarowanie trochę wolnego czasu dla siebie.

Sklep internetowy z amerykańskimi akcesoriami do systemow nawadniających K-Rain. www.k-rain.com.pl