Troska o środowisko naturalne ma coraz większy wpływ na działania człowieka, również budownictwo. Dziś nierzadko wymogiem klientów jest to, by obiekt był w jak największym stopniu ekologiczny. Skąd można wiedzieć, czy dany budynek jest szkodliwy dla przyrody czy też nie? Informacji może dostarczyć certyfikat BREEAM lub LEED.

 

System certyfikacji BREEAM

BREEAM (ang. Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to certyfikat przyznawany przez brytyjską organizację BRE Global. Został wprowadzony w 1990 roku. System ocenia obiekty pod kątem 10 wskaźników: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia, innowacje. Za każdą z wymienionych kategorii przyznawane są punkty; w zależności od tego, ile obiekt
ich uzyska, otrzymuje on inny certyfikat: Pass, Good, Very Good, Excellent lub Outstanding. BREEAM ocenia obiekty nowopowstające, istniejące i użytkowne przez okres min. 2 lat, poddane renowacji oraz projekty urbanistyczne. By uzyskać atest, trzeba zatrudnić asesora współpracującego z organizacją BRE Global.

System LEED

Powstały w Stanach Zjednoczonych system oceny wielokryterialnej budynków LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) po raz pierwszy organizacja U.S. Green Building Council przyznała w 1998 roku. Ocenia on obiekty pod kątem 7 obszarów: zintegrowanego procesu projektowego, energii i środowiska, użytych materiałów, efektywności gospodarki wodnej, jakości środowiska wewnętrznego, lokalizacji i transportu, równowagi terenowej, innowacyjności zastosowanych rozwiązań oraz ich zgodności z priorytetami obowiązującymi w danym regionie. W zależności od uzyskanych punktów można uzyskać atest Certified, Silver, Gold lub Platinum. System LEED ocenia różne aspekty; kategorie, w jakich można uzyskać certyfikat to BD+C (projekt i budowa), O+M (eksploatacja oraz utrzymanie) lub ID+C (aranżacja wewnętrza i konstrukcja). Chcąc uzyskać atest również trzeba skontaktować się z asesorem, który dokona oceny obiektu.

BREEAM czy LEED? Różnice między systemami

BREEAM na terenie Polski sprawdza się przy ocenie obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych bądź magazynowych, LEED zaś również przy innych, w tym m.in. szkół oraz hoteli. Ten pierwszy bazuje na przepisach istniejących w Europie i lokalnych, zaś drugi na normach amerykańskich. Przyznawany przez BRE Global certyfikat ma stałą cenę, natomiast koszt uzyskania tego ocenianego przez asesora U.S. Green Building Council różni się zależności od powierzchni budynku.